Hjem


***************************************

Klubben ønsker å støtte

sine aktive ryttere!

Som er prøveordning for hele 2023, betaler klubben startavgiften (ikke oppstalling) til dere som starter stevner:

  • For dere som starter Distrikt-, Lands- eller Elite-stevne, send kvittering (fra NRYFstevne) sammen med kontonummer på mail til "post@mrsk.no".
  • For dere som rir på klubbarrangement, kutter vi startkontingenten; dere betaler bare for leie av hest.


Riktig god 2023 sesong!